Továbbképzés

 

A Hungaro-Dalton Egyesület a következő pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal segíti az iskolákat és a tanárokat személyre szabott Dalton-pedagógiai modelljük kialakításában, továbbfejlesztésében:

1.) 30 órás, a Hungaro-Dalton által akkreditáltatott továbbképzés

Az ”Egyéni haladásra épülő, tevékenységközpontú, differenciált képességfejlesztés az iskolában. A Dalton-terv,
mint alkalmazható pedagógiai módszer a kompetenciaalapú oktatásban.”
című továbbképzési program.
Alapítási és indítási engedély száma: OKM – 3/143/200a Hungaro-Dalton kínálati és árlistája alapján
Bővebben: Egyéni haladásra épülő, tevékenységközpontú, defferenciált képességfejlesztés az iskolában /pdf/  
 Előzetes jelentkezési lap a 30 órás akkreditáltatott továbbképzésre (pdf)
 Előzetes jelentkezési lap a 30 órás akkreditáltatott továbbképzésre (doc)

2.) Szakmai képzések , melyeket tantestületek nevelési értekezleteire is ajánjluk

 • Peer-mediátortanárok képzése  (30 óra)
 • - A TÁMOP-5.6.1.B-12/2 „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés
  szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című pályázathoz javasolt képzés
 • A tanórai differenciálás lehetőségei és módjai (ön)differenciáló feladatlapokkal (30 óra)
 • A differenciálástól az személyre szabott oktatásig (15 óra)
 • - hatékony individuális tanulási technikák/stratégiák megismerése saját élményű munkán keresztül
  - a gardneri  intelligenciaterületeket  fejlesztő, tevékenység-központú, személyre szabott
  tanítás- és tanulásszervezéshez szak- és tantárgyközi óratervek/írásbeli munkautasítások készítése
  - a tanulói kognitív erősségek, gyengeségek feltárása
  - a gyengeségek kompenzálása az erősségekkel, (stratégia kidolgozása, végrehajtás, visszajelzés, evalválás)
 • Egészen máshogy – tipikusan Dalton (15 óra) „ Jó gyakorlat” elméleti hátterének javasoljuk,
 • A résztvevő pedagógusok saját élményű munka során  
  - megismerik a Dalton-terv alapelveit,
  - átélik a Dalton-oktatás sajátos tanulásszervezési módjait
  - bepillantást nyernek az önálló egyéni- és kooperatív tanulás szervezési és módszertani alapjaiba
  - saját tanulási folyamatuk nyomon követésébe, evalválásába
 • Szociális kompetenciák fejlesztése (30 óra)
 • Verbális és nonverbális kommunikációs- és tárgyalási technikák (10 óra)
 • Konstruktív problémakezelés s családok mindennapjaiban (18 óra)

Győr, 2012. március

 

Visszajelzés Sopronból - Kertész Katalin tanár és Krausz Károlyné Kereskedelmi gyakorlati oktatásvezetõ gondolatai (doc)

 
Lap tetejére