Könyvbemutató

 

Dalton kiadvány borító
Megjelent a „Dalton-tervvel a sikeresebb iskoláért” - kiadvány a Dalton-terv pedagógiai rendszeréről, melya 2001-2007 CERNET-CERNEDA-CERNEDALTON regionális együttműködési projekt során tanult elméleti - és átélt, modifikált gyakorlati tudás összefoglalása, megjelenítése pedagógusok számára.

Műhelymunkánk, tapasztalatainak és szakmai segédanyagainak összegyűjtését, pedagógusoknak, iskolafejlesztőknek szánjuk abban a meggyőződésben, hogy a Dalton-terv alkalmazásának folyamán a korszerű, személyre szabott, önszabályozott ismeret-elsajátítással a széles körű kompetenciafejlesztés újabb módjait és formáit dolgoztuk ki.

Kiadványunkkal a térség magyar nyelvű pedagógusait szeretnénk motiválni, segíteni; az ország más területein dolgozó kollégákkal pedig megismertetni a Dalton-tervet a mai értelmezésében, eszközeinek készítésében, használatában és az iskolafejlesztés első lépéseinek megtételében.

Kulcsot adunk a pedagógusok kezébe egy rendkívül egyszerű, hatékony iskolafejlesztési koncepció gyakorlati megvalósításához,hogy iskoláinkban egyetlen gyermek se kallódhasson el.

Köszönet minden együttműködő partnerünknek, magyar és külföldi pedagógustársamnak, az egyesületi tagoknak, Ilse Mayer és Jürgen Peters projektvezetőknek és a gráci főiskola Dalton-tanárainak, akik önzetlenül átadták tudásukat és messzemenőkig támogatják a Dalton-pedagógia magyarországi továbbfejlődését.

 

Terjesztés: nyomtatott formában postai utánvéttel és elektromos posta útján elküldve.
Megrendelhető az info kukac hungaro-dalton.hu drótposta címen.
A terjesztés mellett a kiadvány a következő városokban és könyvtárakban megtalálható: (Címjegyzék)

 
 

Sok fény maradt utánuk. Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében - Könyvborító
A közelmúltban a Hungaro-Dalton Egyesület Honismereti csoportja elkészítette a „Sok fény maradt utánuk. Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében” c. emlékkötetet,mely harminc, egykor Győr-Moson-Sopron megyében élt vagy működött pedagógus életútját tárja az olvasók elé.

Valamennyi életút kis egyéni történelem, amely a személlyel kapcsolatos történésekből ered. Az történések elsősorban azokhoz a településekhez kapcsolódnak, ahol a jeles pedagógusok tevékenységüket kifejtették. Az egyéni életutak azonban túllépnek mikrokörnyezetükön, a tudástranszferre, a tapasztalat átadására, a nevelésre, a kultúra közvetítésére vonatkozó általános érvényű mondanivalót közvetítenek.

Minden közoktatási intézmény hagyományaira építve tudja kiteljesíteni szerves fejlődését. Hajdani, tekintélyes tanítói, tanárai meghatározó értéket képeznek históriájában. Ha tiszteletben tartja a hagyományozott örökséget, megerősíti szűkebb környezetéhez való érzelmi-értelmi kötődését, szorosabbra fűzi az összetartozás érzését, ezáltal hozzájárul a mai eredmények megbecsüléséhez.

Napjaink bizonytalanságokkal teli, globalizált környeztében a helyi és a nemzeti értékek biztos fogódzókat jelenthetnek. Az iskolákban ma a hagyományok őrzése létező igénnyé válik. A hagyományőrző rendszerben nagy fontossága van a konkrét személyekhez való kötődésnek. Nem véletlen, hogy számos közoktatási intézmény építi be jeles tanítóinak, tanárainak munkásságát jelenkori hagyományrendszerébe, nevéhez iskolai tevékenységeket, rendezvényeket kapcsol. Ezáltal a régi értékek új arculatban jelennek meg, a hagyományos ötvöződik az újjal, érvényesül a fenntarthatóság.

A kötetben szereplő egykori pedagógusok ma is részesülnek lakóhelyük, közösségeik elismerésében, többjük tevékenységét emlékhelyekkel örökítették meg. Többen abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy iskolát neveztek el róluk.

Hírneves régi tanítójának, tanárának nevét viseli Dunasziget, Hédervár, Farád, Cirák, Fertőendréd, Felpéc községek ma is működő iskolája, és Tarjánpuszta egykori iskolája. Felpécen és Nyárligeten a község művelődési háza viseli egykori pedagógus nevét és őrzi annak emlékét. Püskin és Pannonhalmán a diákok jeles tanítóikról, tanáraikról elnevezett tantermekben tanulhatnak. Több tanító és tanár tehetséggondozó verseny, tantárgyi vetélkedő, települési rendezvény névadója. A rendezvények közé tartozik a Timaffy László népdaléneklési verseny, az Endrédy Vendel fizika verseny, az Érsek Imre tűzvédelmi verseny, a Karácsony Mihály falutörténeti vetélkedő, a Ferenczi József nemzetközi művésztábor. Bolla Géza, Kokas Kálmán és Németh Zoltán karnagyok emlékét gyermekkórus, a Szanyi Bokréta, és a Pándzsa Néptáncegyüttes őrzi. A Horváth Imre Alapítványt a tehetséges diákok elismerése céljából hozták létre az alapítók. Kajárpécen Kovács József tanító úr örökségének megőrzése céljából az utókor helytörténeti múzeumot, Bogyoszlón Tanítók fáját hozott létre. Timaffy Endre munkásságát Dunaszigeten emlékszoba őrzi. Pados Józsefről Véneken révhajót neveztek el, munkásságának emlékei a helytörténeti múzeumban kaptak helyet.

Az emlékkötetben bemutatott pedagógusok működésük alatt településük életében közösségformáló munkát végeztek. Közéleti tevékenységük nagyban hozzájárult a település gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlődéséhez. Ebből adódóan közülük többen díszpolgári cím kitüntetésben részesültek. Valamennyiük emléke mélyen beivódott környezetük és hálás tanítványaik tudatába. Észrevétlenül is tovább formálják a helység közműveltségét, manifesztálódnak annak jelenkori életében.

A szerzők bíznak abban, hogy a feltárt, tartalmas pedagógus életutak hozzájárulnak Győr-Moson-Sopron megye szellemi értékeinek gazdagításához. Árnyaltabbá teszik annak megismerését, erősítik a településekhez való helyi kötődést. Újabb adalékokkal támasztják alá a lakosság magyarságtudatának, identitásának, nemzeti büszkeségének magasztos érzését.

 
 
 
Lap tetejére

 

Loading...